Litteratur

I sensorisk analys är det flera olika området som är bra att ha koll på. Nedan finner du ett urval av böcker inom sensorik, statistik,  perception och psykofysik. Längst ned finns också exempel på några böcker som specifikt handlar om sensorik för vissa typer av produker och livsmedel.

Metodböcker inom sensorik

 • Mossberg, L., Gustafsson, I-B., Jonsäll, A., Öström, Ö., Swahn, J. (2014) Sensorik och marknadsföring. Studentlitteratur.
 • Lawless, H. T., & Heymann, H. (2010). Sensory evaluation of food: Principles and practices (2nd;2; ed.). New York: Springer. 
 • Delarue, J., Lawlor, J. B., & Rogeaux, M. (2015). Rapid sensory profiling techniques and related methods: Applications in new product development and consumer research. Cambridge: Woodhead Pub.
 • Varela, P., & Ares, G. (2014). Novel techniques in sensory characterization and consumer profiling. Boca Raton: CRC Press.
 • Kilcast, D. (2010) Sensory analysis for food and beverage quality control: a practical guide. Woodhead Publishing series in food science, technology and nutrition, 
 • Meilgaard, M. C., Civille, G. V., & Carr, B. T. (2007). Sensory evaluation techniques (4de uppl.). Boca Raton, FL: CRC Press.
 • Stone, H. & Sidel, J. L. (2004). Sensory evaluation practices (3dje uppl.). San Diego, CA: Elsevier Academic Press.
 • Gacula, M. C. Jr. (1993). Design and analysis of sensory optimization. Trumbull, CT: Food & Nutrition Press.

Perception & Psykofysik

 • Barth, F. G., Giampieri-Deutsch, P., & Klein, H. (2012). Sensory perception: Mind and matter. Wien: Springer.
 • Goldstein, E. B. (2010). Sensation and perception (8de uppl.). New York, NY: Wadsworth.
 • Gescheider, G. A. (1997). Psychophysics: the fundamentals. London, UK: Erlbaum.

Statistik för sensorik

 • Chichester, West Sussex: Wiley. Statistics for sensory and consumer scienceNæs, T., Brockhoff, P. B., & Tomić, O. (2010)
 • O'Mahony, M. (1986). Sensory evaluation of food: Statistical methods and procedures. New York: Marcel Dekker.

Exempel på metodböcker för specifika produkter

 • Langstaff, S. (2014;2013;). Olive oil sensory science. Hoboken, NJ, USA;Chichester, West Sussex, UK;: Wiley/Blackwell.
 • Piggott, J. R. (2012;2011;). Alcoholic beverages: Sensory evaluation and consumer research. Oxford;Philadelphia;: Woodhead Pub.
 • Clark, S., & Bodyfelt, F. W. (2009). The sensory evaluation of dairy products (2nd ed.). New York, NY: Springer.