Sensorik

Sensorisk analys är en vetenskaplig disciplin som mäter, analyserar och tolkar reaktioner på egenskaper hos livsmedel och andra material som de upplevs med våra sinnen: syn, lukt, smak, känsel och hörsel. Denna ofta citerade breda definition av sensorisk analys innefattar både kvalitativa och kvantitativa angreppssätt, samt mätning med både konsumenter och tränade bedömare. Disciplinen utgör en unik och viktig del av många verksamheter såsom produktutveckling, kvalitetskontroll och marknadsföring.

Mer information hittar du här: 

-------------------------

Om sensorisk analys

-------------------------

  Litteratur

-------------------------

  Användbara länkar

-------------------------

 Standarder
-------------------------
Kurser och utbildningar
-------------------------