Syftet med SSN

 • SSN vill tillvarata och utveckla medlemmarnas kunskaper och intresse för sensorisk analys.
 • SSN vill ge medlemmarna möjlighet att diskutera sensoriska vardagsfrågor, både vad gäller teori och tillämpning. Detta dels genom informella kontakter via medlemsmatrikeln, dels genom fysiska möten som vår årliga medlemsdag.
 • SSN vill sprida kunskap om sensorikens användbarhet då den används korrekt, detta  genom att alla medlemmar delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper.
 • SSN vill informera medlemmarna om kurser, seminarier, utbildningar etc. inom ämnesområdet, genom medlemsbladet SSN-Nytt och vår hemsida ssn.nu.
 • SSN vill vid minst två årliga träffar (årsmöte och medlemsdag) i nätverkets regi diskutera t.ex. tillämpning av olika metoder samt nya rön inom området.
 • SSN vill ge möjligheter till kontakter mellan kollegor för utbyte av erfarenheter och kunskaper.

Bli en av oss!

För att bli medlem betalar du in medlemsavgiften, 600 kr (100 kr för studenter) på Plusgiro 969351-6. Det är viktigt att ditt namn framgår i rutan för meddelande.

Vad får jag som medlem?

Den största och viktigaste aktiviteten inom nätverket står medlemmarna själva för. Genom eget engagemang har du möjlighet att få kontakt med andra medlemmar och du kan diskutera möjligheter, utbyta erfarenheter och lösa eventuella problem tillsammans. Detta gör att nätverket kan utveckla och öka dina kunskaper inom ämnesområdet. 

SSNs styrelse stöder medlemmarna genom att:

 • Ge ut SSN-Nytt 4 gånger per år
 • Organisera årsmöte med inslag om sensorik
 • Organisera medlemsdagar om aktuella ämnen inom sensorik
 • Medverka vid styrelsemöten under året, alla medlemmar är välkomna i mån av plats
 • Uppdatera och göra medlemsmatrikeln tillgänglig. I denna finns kontaktuppgifter till andra medlemmar

Medlemsförmåner inom SSN tack vare medlemskap i E3S

 • Reducerad avgift för att delta i de evenemang som anordnas i samarbete med E3S
 • Tillgång till E3S medlemssidor, där du kan dela dokument och utnyttja avhandlingsarkivet
 • Möjlighet att delta i E3S:s arbetsgrupper: Children, PDO products, Education, med samarbeten och nya förslag
 • En minskad prenumerationskostnad på Food Quality and Preference på € 87 för 2014: registrera dig och logga in på E3S medlemssidor för att få tillgång till rabatten
 • 25% rabatt på böcker inom Food Science från Elsevier: registrera dig och logga in på E3S medlemssidor för att få tillgång till rabatten
 • Möjligheten att publicera och annonsera era kurser, konferenser, workshops, arbetstillfällen och nya böcker inom området sensorik på E3S hemsida (skicka ett meddelande till E3S sekreterare: secretary@e3sensory.eu)