Styrelse 2021

Ordförande: Pernilla Sandvik Uppsala Universitet
Vice ordförande:

Penny Bergman

RISE
Kassör: Andreea Bolos Ipsos
Redaktör
SSN-Nytt:
Mathias Lundgren e-sense
Medlemsregistret: Penny Bergman RISE
Sociala medier: Lisa Olsen ICA Sverige AB
Programkommitté: Jenny Bergman Sia glass

SSNs informationsbroschyr

Här finner du en broschyr som riktar sig till nya medlemmar eller till potentiella nya medlemmar. Sprid gärna!

Organisation

  • SSN är en ideell förening (Org. nr.: 802409-8439)
  • SSN har enbart ideella mål och driver ingen näringsverksamhet
  • SSN finansieras av medlemsavgifterna
  • SSN är en öppen organisation, där medlemmarna har stora möjligheter att påverka allt som berör förening/nätverket/verksamheten
  • SSNs verksamhet leds av styrelsen
  • Styrelsen skall enligt stadgarna sammanträda minst två gånger per år. Styrelseprotokoll finns här (tillgängligt för medlemmar)
  • Hela styrelsen väljs för två års mandattid. (Vart annat år byts halva styrelsen ut mot nya ledamöter)
  • Styrelsemedlemmar sitter högst 4 år i följd för att få rotation och ge fler möjlighet att bli delaktiga i styrelsearbetet
  • Arvoden utgår ej för styrelsemedlemmar