Styrelse 2019

Ordförande: Karin Wendin Kristianstad Universitet
Vice ordförande:

Ange Mertner

Bayn Europe AB
Kassör: Ange Mertner Bayn Europe AB
Sekreterare: Maksim Pettersson Löfgren Fiedler & Lundgren AB
Redaktör
SSN-Nytt:
Isabella Lee IPSOS
Medlemsregistret: Penny Bergman RISE
Hemsidan: Marie Vestin Bergendahls Food AB
Programkommitté: Ranveig Nåbo ASM Foods
Programkommitté: Mathias Lundgren e-Sense Sweden AB

SSNs informationsbroschyr

Här finner du en broschyr som riktar sig till nya medlemmar eller till potentiella nya medlemmar. Sprid gärna!

Organisation

  • SSN är en ideell förening (Org. nr.: 802409-8439)
  • SSN har enbart ideella mål och driver ingen näringsverksamhet
  • SSN finansieras av medlemsavgifterna
  • SSN är en öppen organisation, där medlemmarna har stora möjligheter att påverka allt som berör förening/nätverket/verksamheten
  • SSNs verksamhet leds av styrelsen
  • Styrelsen skall enligt stadgarna sammanträda minst två gånger per år. Styrelseprotokoll finns här (tillgängligt för medlemmar)
  • Hela styrelsen väljs för två års mandattid. (Vart annat år byts halva styrelsen ut mot nya ledamöter)
  • Styrelsemedlemmar sitter högst 4 år i följd för att få rotation och ge fler möjlighet att bli delaktiga i styrelsearbetet
  • Arvoden utgår ej för styrelsemedlemmar