Jelly-mobil-logo

SSN är en ideell förening med individuella medlemmar från företag, forskningsinstitut, universitet och högskolor i Sverige och övriga Norden som arbetar eller forskar inom sensorik. Föreningen bidrar till möjligheten att skapa ett kontaktnät mellan de som arbetar och forskar inom området i Sverige och i övriga Europa. > Läs mer om SSN

Medlemsförmåner!

  • Träffa likasinnade - bygg ditt personliga nätverk!
  • Utbyt kunskaper och erfarenheter
  • Årlig medlemsdag & SSN-nytt fyra gånger per år
  • Reducerad avgift för att delta i sensorikevenemang 
  • Möjlighet att delta i E3S arbetsgrupper
  • Rabatt på Food Quality and Preference
  • 25% rabatt på Food Science från Elsevierböcker 
> Se alla förmåner här

Följ oss på Facebook

Kalendarium

Vad är sensorisk analys?

Sensorisk analys är en vetenskaplig disciplin som mäter, analyserar och tolkar reaktioner på egenskaper hos livsmedel och andra material som de upplevs med våra sinnen: syn, lukt, smak, känsel och hörsel. Denna ofta citerade breda definition av sensorisk analys innefattar både kvalitativa och kvantitativa angreppssätt, samt mätning med både konsumenter och tränade bedömare. Disciplinen utgör en unik och viktig del av många verksamheter såsom produktutveckling, kvalitetskontroll och marknadsföring.